SAP Fiori op Business One HANA

In samenwerking met onze zusterbedrijven V-Chain Luxembourg en TheValueChain Zwitserland hebben we een SAP Fiori applicatie opgeleverd voor een retailer in Zwitserland. We hebben gebruikmakend van onze 5D Approach, een applicatie gecreëerd waarmee de retailer kan voldoen aan de nieuwe wetgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)/General Data Protection Regulation (GDPR).

Case

De retailer gebruikt voor de dagelijkse bedrijfsvoering SAP Business One op HANA. Bovenop Business One is Fiori geïnstalleerd om gebruikers te kunnen voorzien van een gebruiksvriendelijke applicatie.
Hoewel de retailer in Zwitserland is gevestigd en dus buiten de EU valt, zijn er wel klanten uit de EU-landen en moet er rekening worden gehouden met de geldende, nieuwe wetgeving.

5D Approach

Voor de creatie van deze applicatie hebben we de 5D Approach gebruikt zoals deze ontwikkeld is door TheValueChain Nederland. Deze aanpak bestaat uit vijf stappen: Define, Discover, Design, Develop en Deliver. Met behulp van deze stappen, wordt in nauwe samenwerking met de klant binnen een reëel tijdspad een applicatie gecreëerd die gedragen wordt door de gehele organisatie.

Define

De eerste stap is Define. In deze fase is, samen met de retailer, bepaald wat het doel en de doelgroep is van de applicatie. Daarnaast is gekeken naar de impact op het huidige werk. Het resultaat van deze fase is hieronder verwoord:

De klant doet zijn inkopen bij de retailer. Tijdens het afrekenen, moet de klant zijn gegevens via een tablet kunnen invullen, inzien of wijzigen. Om dit mogelijk te maken, stuurt de kassière, vanuit het kassasysteem, de klantgegevens door naar de tablet. De klant kan hierdoor direct toestemming geven voor het opslaan van de klantgegevens door de retailer.

De doelgroep is de (particuliere) klant van de retailer. Klantbinding is belangrijk, daarom moet de applicatie zo weinig mogelijk irritatie en vertraging opleveren voor de klant. Het zo soepel en zo snel mogelijk laten verlopen van het proces, kan onderscheidend werken voor de retailer. Daarbij moet de gebruiker zo min mogelijk extra handelingen hoeven uitvoeren en geen hinder ondervinden van het invullen van zijn of haar gegevens. De impact op het werk moet zo laag mogelijk zijn.

Discover

Na het afsluiten van de Define fase start de volgende fase, Discover. Om de applicatie goed en efficiënt te kunnen ontwikkelen, worden use cases opgesteld. Door heldere use cases, krijgen we een duidelijk beeld van de situatie. Hoe kan het proces zo gemakkelijk en zo snel mogelijk verlopen voor de klant en kassière, wat zijn de mogelijke knelpunten die hierbij kunnen ontstaan en hoe kunnen deze het beste worden opgelost?

Design

Na afronding van de eerste twee fases, lijken de standaard Fiori applicaties niet aan de behoefte van de retailer te voldoen. De conclusie aan het begin van de derde fase, Design, is dan ook dat er een eigen SAPUI5 applicatie ontworpen moet worden. Voor het ontwerp hebben we SAP Build gebruikt. Dit heeft als voordeel dat de applicaties direct online beschikbaar zijn. De review door de retailer en communicatie voer wijzigingen en updates wordt hierdoor vergemakkelijkt. Op deze manier is er vlot en efficiënt een oplossing gevonden die aan de wensen van de retailer voldoet.

Develop

In de Develop fase start de bouw van het uiteindelijk gekozen ontwerp.

Om de SAPUI5 applicatie te ontwikkelen op SAP Business One HANA is gebruikt gemaakt van de Service Layer en XSJS. De Fiori Launchpad en SAPUI5 applicaties die benaderd worden via de webbrowser communiceren via een Service Layer met SAP. Om deze communicatie te bewerkstelligen wordt er via XSJS connectie gelegd naar de B1 Service Layer in de backend. Deze Service Layer kan met Javascript en SQL queries data creëren, lezen, wijzigen en verwijderen. Doordat het contact met de Service Layer in SAP draait en die alleen aangeroepen wordt aan de front-end via (AJAX) HTTP calls (mits de gebruiker in SAP is ingelogd), is de code afgeschermd van de buitenwereld. Mocht iemand de code in de browser raadplegen kan er niet achterhaald worden, dan is het niet mogelijk om de toegang tot het SAP systeem te achterhalen. Zélfs niet als de gebruiker in SAP is ingelogd.

Deze fase is uitgevoerd met behulp van de agile methode. Er worden user stories gebruikt en bij aanvang van elke sprint wordt, in samenspraak met de retailer, bepaald welke functionaliteit van de applicatie ontwikkeld gaat worden. De inbreng van de retailer is hier van belang, omdat op deze manier bijgestuurd kan worden, als een functionaliteit toch eerder gewenst is, om bijvoorbeeld meer draagvlak te creëren binnen de organisatie.

Deliver

Op dit moment bevindt het project zich in de testfase en staat op het punt om uitgerold te worden met de laatste stap van de 5D Approach: Deliver. Hierna wordt de applicatie door ons, V-Chain Luxembourg en de retailer in beheer genomen.

5D-approach!

Het project is voor TheValueChain Nederland een bevestiging dat het gebruik van de 5D-approach tijdens een implementatie zijn vruchten afwerpt. Door de nauwe samenwerking vanaf dag één zijn retailer en gebruikers nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de ontwikkeling van de applicatie en werd direct terugkoppeling gegeven. In relatief korte tijd is er een applicatie opgeleverd waar de retailer tevreden mee is.

Nieuwsgierig geworden naar onze 5D-approach? Wil je weten of de 5D-approach jouw organisatie een stap verder kan brengen? TheValueChain Nederland staat voor u klaar! Bel of mail gerust voor meer informatie of voor een verkennend gesprek.

Contact