S/4HANA CVI QUICKSCAN

Soepel van klant en leverancier naar business partner
Download Flyer

Maak je gebruik van SAP ECC? Dan is het niet langer de vraag of jouw business over gaat naar S/4HANA, maar wanneer. SAP ondersteunt nog tot 2027 het huidige ECC-systeem. Door wijzigingen in het datamodel van S/4HANA is een conversie van klanten en leveranciers naar zogenaamde business partners noodzakelijk. De CVI Quickscan van TheValueChain helpt jou deze conversie zo goed mogelijk voor te bereiden en inzicht te krijgen in de mogelijke pijnpunten bij de uitvoering van de CVI-conversie.

CVI Quickscan

De CVI-conversie vraagt een gedegen voorbereiding om problemen in de uitvoering van de conversie te voorkomen. Deze problemen hebben onder andere betrekking op de datakwaliteit en de huidige inrichting van het ECC-systeem. De CVI Quickscan van TheValueChain biedt een helpende hand.

Op basis van de actuele gegevens uit het productiesysteem voeren experts van TheValueChain een onderzoek uit samen met medewerkers binnen het bedrijf. Het resultaat van de CVI Quickscan is een rapportage inclusief de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden. Ook zorgt de CVI Quickscan ervoor dat je medewerkers zijn voorbereid op het uit te voeren conversietraject.

Onze aanpak

De CVI Quickscan bestaat uit de volgende vier stappen:

  1. Rechtvaardiging. Achterhalen redenen voor uitvoering van de CVI-conversie en creëren van awareness bij betrokkenen.
  2. Interviews. Uitvoeren van interviews met medewerkers uit de organisatie om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke problemen bij de uitvoering van de CVI-conversie.
  3. Data-analyse. Analyse van de actuele gegevens van het productiesysteem, klant- en leveranciersgegevens en een check op de belangrijkste instellingen zoals accountgroepen en nummerranges.
  4. Verslaglegging. Rapportage en terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen en actiepunten.

De doorlooptijd van deze 4 stappen bedraagt maximaal vier weken (rekening houdend met de beschikbaarheid van je medewerkers).

Meer weten?

Wil je in vier weken weten waar je aan toe bent dankzij onze CVI-dienstverlening, én de mogelijkheden die TheValueChain jou kan bieden? Maak een vrijblijvende afspraak en bel of mail naar Corina Claassen – van der Wijst.

T: +31 6 15 030 737

E: corina.vanderwijst@thevaluechain.nl